AkumulatornieProjekt, budowa, remont i wyposażenie  akumulatorni baterii przemysłowych wraz z wymianą wszelkich instalacji. Powierz swoją akumulatornię specjalistom, którzy nie tylko zadbają o spełnienie wszystkich wymagań prawnych, ale zapewnią również regularne testy baterii i urządzeń ładujących oraz instalacji odbiorczych.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub prześlij zapytanie online.