PolicjaPodstawowym źródłem zasilania energetycznego obiektów Policji jest zawodowa sieć energetyczna. W obiektach, w których inwestor planuje zainstalowanie urządzeń lub instalacji wymagających wysokiej niezawodności lub utrzymania wysokiego reżimu parametrów zasilania energetycznego, a także wrażliwych na zakłócenia z zewnętrznej sieci zasilającej , niezbędnym jest uzupełnienie podstawowego źródła zasilania o system zasilania gwarantowanego, zapewniającego bezprzerwowe i bezawaryjne działanie obsługiwanych urządzeń i instalacji przy braku zasilania z zawodowej sieci energetycznej lub w sytuacjach występowania w sieci podstawowej odstępstw od parametrów, przekraczających wartości graniczne.

Zasilanie gwarantowane może być zrealizowane:

1) w rozproszonym wariancie zasilania poprzez akumulatory lub UPS-y lokalne, do krótkotrwałego podtrzymania zasilania urządzeń o niewielkim poborze mocy (np. central alarmowych, niewielkich central telefonicznych), wbudowanych w te urządzenia lub bezpośrednio przy nich zainstalowanych
2) w centralnym lub strefowym wariancie zasilania, w odniesieniu do obiektów o planowanej dużej wymaganej niezawodności zasilania poprzez:

  • zasilacz lub zespół zasilaczy UPS, współpracujących z baterią akumulatorów o pojemności zapewniającej utrzymanie parametrów zasilania na czas nie krótszy niż suma czasu samostartu i rozruchu agregatu oraz niezbędnego do ustabilizowania się podawanego przez zespół prądotwórczy napięcia, powiększony o niezbędny zapas, wynikający z oczekiwanej niezawodności systemu
  • nie mniej niż dwie linie zasilania podstawowego
  • system automatyki i sygnalizacji stanów parametrów pracy urządzeń i alarmowania o stanach i zdarzeniach krytycznych.

Dla budynków policji możemy również zaoferować systemy wentylacji i klimatyzacji. Uzupełnieniem oferty jest możliwość wykonania kompleksowego serwerowni, czy dostawa systemów radiolinii.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub prześlij zapytanie online.