Data Center

W EnergyOn rozumiemy, że twoje dane są dla Ciebie niezwykle ważne. Systemy zasilania, kontrola środowiskowa, systemy bezpieczeństwa oraz wyposażenie IT oferowane przez EnergyOn pozwalają na kompleksowe wyposażenie Data Center nawet w klasie TIER IV.

UPTIME INSTITUTE® opracował cztery poziomy wykonania DATA CENTER, które stały się jednym ze standardów budowania serwerowni.

TIER I (poziom 1) – Basic Site Infrastructure Podstawowa infrastruktura obiektu (zapewniona infrastruktura do działania DATA CENTER: UPS, agregat, klimatyzacja)

TIER II (poziom 2) – Redundant Capacity Components Site Infrastructure Układ redundantny (uszkodzenie jednego z urządzeń nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER)

TIER III (poziom 3) – Concurrently Maintainable Site Infrastructure Układ współbieżny nie konserwowalny (uszkodzenie jednego z urządzeń nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER, można podczas pracy prowadzić konserwację )

TIER IV (poziom 4) – Fault Tolerant Site Infrastructure Układ odporny na awarie (uszkodzenie jakiegokolwiek z elementu powoduję automatyczną odpowiedź Data Center i nie powoduje zatrzymania pracy DATA CENTER, można podczas pracy prowadzić konserwację). Wraz z pojęciem poziomu wykonania jest połączone określenie dyspozycyjności (z ang. availability).

A = MTBF / (MTBF + MTTR)
MTBF – Czas bezawaryjnej pracy (Mean Time Between Failure)
MTTR – Czas naprawy (Mean Time To Repair)

Na podstawie współczynników MTBF i MTTR oblicza się dyspozycyjność i podaje się je w procentach. Wartości A odpowiada obliczony teoretycznie czas niedyspozycji systemu.
A = 99,9% – system nie pracuje w roku ~9 godzin
A = 99,99% – system nie pracuje w roku 53 minuty
A = 99,999% – system nie pracuje w roku 5 minut

Należy pamiętać, że DATA CENTER jest sumą wielu podsystemów. Zdolność do funkcjonowania zależy od faktycznej sprawności działania wszystkich systemów (zasilanie, klimatyzacja, telekomunikacja, IT).

Systemy zasilania

Systemy zasilania

Zasilacz UPS z angielskiego Uninterruptible Power Supply służy do nieprzerwanego zasilania odbiorników.

Dalej
Kontrola środowiska

Kontrola środowiska

Klimatyzacja precyzyjna jest jednym z najważniejszych komponentów w serwerowni. To od niej w głównej mierze zależy jak bardzo energoefektywna i …

Dalej
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Systemy bezpieczeństwa przeznaczone dla Data Center obejmują m.in. Systemy gaszenia, systemy dostępu, systemy monitoringu.

Dalej
Wyposażenie IT

Wyposażenie IT

Niezależnie od tego czy oczekujesz od nas dostawy pojedynczej szafy serwerowej wyposażonej w akcesoria, czy też ma to być IT-Room…

Dalej
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub prześlij zapytanie online.