Magazyny energii

Magazyny energiiEnergia produkowana w OZE, szczególnie siłowniach wiatrowych i instalacjach fotowoltaicznych stanowi nie lada problem dla krajowych sieci elektroenergetycznych. Pobór mocy w sieci nie jest stały, ulega wahaniom dobowym w dość dużym przedziale wartości. Jego dopasowanie ze strony systemu EE jest skomplikowane, bowiem wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów prądu sieciowego (napięcie, częstotliwość). W przypadku siłowni konwencjonalnych, np. turbiny parowej, ograniczenie mocy możliwe jest poprzez obniżenie ciśnienia pary czy prędkości obrotowej turbiny. W siłowni wiatrowej taka regulacja jest niemożliwa. Gwałtowne zmiany siły wiatru (np. burza) mogą w krótkim czasie generować znaczne moce, trudne do zaakceptowania przez system elektroenergetyczny. Skoki mocy w sieci lub jej chwilowy brak są z kolei zagrożeniem dla jej końcowych użytkowników, maszyn, komputerów, itp. Rozwiązaniem tego problemu są sieci inteligentne tzw. „smart grid” wyposażone w odpowiednie narzędzia, w tym magazyny energii.

Cel magazynowania energii elektrycznej:

  • poprawa efektywności wytwarzania energii;
  • lepsza sprawność zarządzania systemami produkcji i przesyłu;
  • poprawa jakości energii;
  • lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub prześlij zapytanie online.