SzpitaleSzpitale, kliniki, szpitale jednodniowe i budynki służby zdrowia posiadają specjalne wymagania w kwestii wyposażenia, związane z ich działalnością. Placówki medyczne są dla producentów systemów zasilania awaryjnego obiektami szczególnymi ze względu na specyfikę urządzeń, jakie w nich działają. Jeśli chodzi o obiekty przemysłowe czy serwerownie ewentualne przerwy w dostawie energii mogą wiązać się w najgorszym przypadku ze stratami finansowymi. Natomiast urządzenia działające w szpitalach często służą do podtrzymywania życia pacjentów, więc ich bezprzerwowe działanie jest absolutnie konieczne.

Podobnie sprawa wygląda w kwestii zastosowanej wentylacji i klimatyzacji. Jednym z istotnych czynników zwiększających ryzyko infekcji jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. Nowoczesne systemy klimatyzacji – wentylacji o dużej wydajności, wytwarzające strumień czystego powietrza wypierający powietrze zanieczyszczone umożliwiają skuteczne zredukowanie ryzyka zakażenia drogą powietrzną.

Jak możemy ci pomóc?

Skontaktuj się z nami lub prześlij zapytanie online.